2%

2 % MS rok 2018

Ďakujeme

Milí rodičia, chceme sa Vám veľmi

pekne poďakovať za 2%, ktoré ste

nám v minulom roku venovali. Suma

z nich dosiahla výšku 4746,83 €.

Finančné prostriedky boli použité na

nákup divadelných predstavení

sumou 2360,00€. Na MDD sa použili

peniaze vo výške 1091,46. Zvyšných

1295,37€ sa použilo v triedach na

nákup pasteliek, farieb, výkresov

, lepidiel, kníh a rôznych

didaktických pomôcok.   Veríme, že

na nám zachováte priazeň aj tento

rok pri ročnom zúčtovaní  dane

a svoje 2% nám opäť

venujete.

                                                                                                         Ďakujeme