DENTAL ALARM

NOVÉ TERMÍNY

Po konzultácii so školiteľmi ohľadom termínov vzdelávania zubnej hygieny prišlo k zmene.

13.2., 14.2., 19.2. – záverečné štvrté vzdelávanie.

Termíny sú platné pre všetky triedy.