Dobré jablká

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

V spolupráci s spoločnosťou BONI FRUCTI  v Dunajskej Lužnej organizujeme zber jabĺk s deťmi našej škôlky. Exkurzia a zber jabĺk bude sprevádzaný s odborným sprievodom a adekvátnym výkladom.

Takže Dobré jablká traste sa 24.10.

a 25.10.2018.