DOD

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne pozývame všetkých rodičov novoprijatých detí na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 17.6.2019 od 8,00 – 10,00 hod v priestoroch materskej školy. Rodičom budú poskytnuté informácie týkajúce sa začiatku školského roku, ktoré potrebujú vedieť k nástupu ich dieťaťa do materskej školy po prvý raz.