Dunajská Lužná

Dobré jablká opäť tu!!!!!

V dňoch 1., 2. a 3.10. sa naša škôlka opäť zúčastní zberu jabĺk v sadoch v Dunajskej Lužnej.

1.10.2019 idú triedy 1. a 2., 3.a 4.

2.10.2019 idú triedy 6. a 8., 7.a 9.

3.10.2019 idú triedy 5. a 10.

V spolupráci s spoločnosťou BONI FRUCTI  v Dunajskej Lužnej organizujeme zber jabĺk s deťmi našej škôlky. Exkurzia a zber jabĺk bude sprevádzaný s odborným sprievodom a adekvátnym výkladom.