HASIČSKÁ STANICA

Exkurzia hasičskej  stanice na

Hálkovej 3 so vstupom o 9,30 hod

počas dní: 

21.3., 25.3., 26.3., 27.3., 28.3.2019.

Každá trieda má určený deň kedy sa

zúčastní   exkurzie. Triedy 1.,2.,.5.,6.,

7., 8., 9., 10.   idú autobusom, triedy

3. a 4. idú vlakom. 

TERMÍNY:

21.3.2019 ……….. 3. a 4.trieda

25.3.2019 ……….. 1. a 6.trieda

26.3.2019 ……….. 2. a 8.trieda

27.3.2019 ……….. 5. a 9.trieda

28.3.2019 ……….. 7. a 10. trieda