JAN SVOBODA V NAŠEJ MŠ

Pozývame Vás na jedinečnú odbornú prednášku s certifikovaným lektorom pre Slovenskú a Českú republiku Jánom Svobodom

19. júna 2019 16.00 – 20.00 hod. s prestávkou a občerstvením

Materská škola Linzbothova 18 Bratislava

• Dnešné deti sa zdajú byť v niečom iné…

• Čo je príčinou agresivity u detí.

• Kde sa v deťoch berie násilie, čo spôsobujú technológie a ako je to s ADHD?

• Aké sú zásadné výchovné chyby, ktorých sa dopúšťajú súčasní rodičia – hlavne pod tlakom výchovných mýtov, ktoré konzumná spoločnosť propaguje.

 

Cieľová skupina: pedagóg v materskej škole, prvý stupeň ZŠ, ŠKD, CVČ, špeciálny pedagóg, psychológ, rodič

Poplatok: 25,- eur

Prihlásiť sa je potrebné e-mailom info@inspiracia.live alebo www.inspiracia.live do 31. mája 2019

Prednáška sa uskutoční v jedálni materskej školy.

POzvanka Jan Svoboda Bratislava