KARNEVAL

V PIATOK BUDEME MAŤ POSUNUTÚ

DESIATU KVÔLI KARNEVALU.

PROSÍME RODIČOV, ABY  PRINIESLI

SVOJE DETI DO 8,00 HOD

(8,00 a 8,15 je desiata)