KARNEVAL

  22.2.2019 

bude v materskej škole karneval. Už

tradične nás bude zabávať  

Šašo Maroš.

Nebude chýbať prehliadka masiek a kostýmov a

samozrejme diskotéka. O spoločné foto

jednotlivých tried sa postará fotograf

Ľubomír Voštinár.