Korčuľovanie

KORČULIARSKY  VÝCVIK 

Termín: od 9.1.  –  22.1.2019

Výcvik v čase: 9,15 – 10,00 hod.

Poplatok za výcvik: 46 eur/ 1 dieťa

Čas odchodu:  o 8,00 hod.

Miesto a čas stretnutia: MŠ Linzbothova  o 7,30 hod.

Miesto a čas predpokladaného návratu: MŠ

Linzbothova o 11,00 hod.

Spôsob dopravy: autobusom

Spôsob stravovania: v školskej jedálni MŠ

Miesto konania: Zimný štadión Vladimíra Dzurilu