Mám básničku na jazýčku

Milí škôlkári,

opäť máte šancu prejaviť svoje

rečnícke umenie pri príležitosti

marca mesiaca knihy.

Od 4.3. do 11.3. budú prebiehať triedne kolá v recitácii detskej prózy, či poézie. Školské kolo sa uskutoční 12.3.2019 a 14.3.2019 sa bude konať subjektové kolo. Školského kola sa zúčastnia 2-3 zástupcovia triedy, do subjektového kola postúpi 1 zástupca z triedy                               .

Vopred Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí naučili a podporili svoje ratolesti ku knihám, poézii, prózy aj samotnej recitácii. Deti sú snaživé, dychtivé po informáciách, no samozrejme nešlo by to bez vás. Vy viete, čo sa k dieťaťu hodí, čo zvládne, na čo má. Vidia vašu snahu niečo im odovzdať a ony Vám to pri takýchto príležitostiach vracajú. Tešíme sa na zážitok.