Aktivity organizované materskou školou:

UŽ JE TU SEPTEMBER

DOD

Naše mesto

MDD

Škôlkárska olympiáda

Veľkonočné tvorenie

Veľkonočné tvorenie

Hasičská stanica

Sanitka v MŠ

SUBJEKTOVÉ KOLO

Aktivity, do ktorých sa MŠ zapojila:

Naše mesto

ŠPORTOVÝ DEŇ NA TRYSKÁČI

Vystúpenie v DSS Primula

Tretiaci v knižnici

Mandarínková izba

2%

DENTAL ALARM

MERANIE ZRAKU

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Iné aktivity:
Projekty: