Aktivity organizované materskou školou:

Škôlkárska olympiáda

Veľkonočné tvorenie

Veľkonočné tvorenie

Hasičská stanica

Sanitka v MŠ

SUBJEKTOVÉ KOLO

JAN SVOBODA V NAŠEJ MŠ

JARNÁ BRIGÁDA

MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU

HASIČSKÁ STANICA

Aktivity, do ktorých sa MŠ zapojila:

ŠPORTOVÝ DEŇ NA TRYSKÁČI

Vystúpenie v DSS Primula

Tretiaci v knižnici

Mandarínková izba

2%

DENTAL ALARM

MERANIE ZRAKU

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

ZOO

Iné aktivity:
Projekty: