Naše mesto

V piatok 7.6.2019 nás čaká brigáda s

Nadáciu Pontis a dobrovoľníkmi,

ktorí majú „srdce na pravom meste“.

V čase od 9,00  – 14,00 hod privítame radi aj Vás rodičov, ktorí majú chuť stráviť čas úpravou školského dvora  a spoznať nových ľudí.