Organizácia prvého dňa v škôlke

2.september

Organizácia  prvého dňa v materskej škole:

Triedy: 1., 2.,5., 7.,10. – zoznamy deti zostávajú

nezmenené 

Triedy: 3., 4., 6., 8., 9. – zoznamy detí sú nové a

kvôli GDPR budú ráno inštruovať rodičov

prevádzkové zamestnankyne.

 

Za pochopenie ďakujeme