POĎTE, ZACHRÁNIME SPOLU STROMY

DŇOM 4.3.2019

ZAČÍNAME ZBER PAPIERA NA

PODPORU ZÁCHRANY

SLOVENSKÝCH LESOV.

NA ZÁCHRANU JEDNÉHO STROMU

JE POTREBNÉ VYZBIERAŤ 120KG

PAPIERA.

Za 1KG PAPIERA odovzdaného

        do zberu získa škôlka 0,05€ .