Prednáška s psychológmi z CPPPaP

Prednáška o školskej zrelosti je preložená

na 12.2.2019 so zdravotných dôvodov.

(v utorok) o 17,00 hod. v budove MŠ

Linzbothova

                                   

PREDNÁŠKA JE ZRUŠENÁ