RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

RODIČOVSKÉ   ZDRUŽENIE

17.9.2018 o 16,00 hod sa v jedálni MŠ koná plenárne rodičovské združenie, na ktoré srdečne pozývame všetkých rodičov.

Po ukončení cca o 17,00 hod budú pokračovať rodičovské združenia po triedach, kde prebehne voľba zástupcu rodičov do Výboru rodičovského združenia.

Vaša účasť je nutná.