STRETNUTIE SO ZÁSTUPCAMI ZŠ

Dňa 19.3.2019 o 16,00 hod sa v jedálni našej

materskej školy uskutoční stretnutie rodičov a

zástupcov základných škôl – Bieloruská,

Podzáhradná, Biskupická. 

Blíži sa povinnosť rodičom škôlkárov, ktorých deti dovŕšia do 31.8.2019 šesť rokov, a to  zapísať dieťa do základnej školy.  Rodičia sa rozhodujú, ktorú školu svojmu dieťaťu vyberú. Kvalita vzdelávania, akú dieťa môže dostať  už v základnej škole môže byť rozdielna. Na výber sú dnes rôzne alternatívy. 

Preto sme sa rozhodli vyjsť Vám v ústrety. Ponúkame Vám stretnutie so zástupcami základných škôl, ktorí radi odpovedia na všetky Vaše otázky. Tešíme sa na Vašu účasť.