SUBJEKTOVÉ KOLO

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Dňa 14.3.2019 prebehlo v materskej škole subjektové kolo (recitovali deti zo všetkých troch materských škôl, kde každá trieda mala jedného zástupcu spomedzi detí) recitačnej súťaže Mám básničku na jazýčku. Ponúkame Vám pohľad na našich malých súťažiacich.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.