Vystúpenie v DSS Primula

Naši najstarší škôlkári zo 6.triedy potešia v piatok 10.5.2019 starkých ku Dňu matiek svojim vystúpením.

Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju

veľkú lásku,

za starosť, bozky na líčka, za každú

novú vrásku,

na Tvojej tvári, na dlaniach, čo

zrobené sú celé,

nech táto mala básnička tlmočí

vďaky tisíceré.